Vi innfører noe helt nytt – Betalingsbidrag

Den vanligste bemerkningen vi hører fra kreditor er at uten renteinntekter kan man ikke drive. 

Det er selvsagt helt riktig. 
Dette er noe stifterne i England fant en løsning på. 

For kreditor er det en del arbeid forbundet med en ny kunde. Han skal registreres, følges opp, det skal innhentes oppdatert gjeldsinformasjon, det skal settes opp budsjett, kravoversikt og en betalingsplan. Det skal også settes opp forslag til en utenrettslig gjeldsordning. Og alt skal følges opp!

Selv om mye er automatisert vil det alltid være noe som gjøres manuelt.

I samarbeid med kreditorene fant man ut at tidsforbruk i en sak kunne omregnes til penger. Hvis vi gjør dette arbeidet kunne kreditor betale oss for jobben.

Resultatet ble det vi kaller “Betalingsbidrag” til daglig “BB”.
I praksis virker det slik at vi får et Betalingsbidrag på 11% av midler som overfører til kreditor. Det er vår betaling for jobben – som betyr at kundens gjeld blir redusert tilsvarende.

  • Vi er fullmektig for kunden – alle henvendelser går til oss
  • Kreditor skal ikke sende påminnelser, purring eller annen pågang. Vi har registrert saken og skal bare ha beskjed når det er endringer.
  • Vi samordner alle krav. Det er kunder som kan ha over 50 kredittkort og forbrukslån. Oppfølging kan være ressurskrevende
  • Vi holder kontakten med kreditorene
  • Vi justerer avtalene ved behov
  • Vi har løpende kontakt med kunden
  • Bistår kunden med å sette opp og vedlikeholde budsjettet

Dette er en god avtale for partene. For kreditor frigjøres tid og ressurser, for kunden betyr det at gjelden blir redusert

 

 

Eksempel:

Vi har overført kr. 26 000 til kreditor på vegne av kunden.
Vår betaling er 11% BB. kr 2 860, som vi fakturerer kreditor.

Det betyr i praksis at kreditor har redusert kravet med kr. 2 860 fordi vi gjør en del arbeid for han i saken.

Det er viktig å merke seg at kunden får overført hele beløpet fordi BB faktureres kreditor.

F