Vi innfører noe helt nytt – Utlånerfinansiering

Vårt tilbud er helt gratis for sluttbruker. Som sosial entreprenør bidrar vi til å løse det samfunnsproblemet kredittkort – og forbrukslån har blitt, uten et det koster samfunnet noe.

Men vi må få dekket inn driftskostnadene våre. Vi arbeider mye etter samme modell som ble innført til England og fungerer utmerket.

Det vil si at vi er fullmektig for kunden slik at all kontakt går til oss. Kunden skal slippe belastninger og pågang. Vi gjør mye av arbeidet for kreditorene, også oppsett av betalingsavtaler og følger dem opp.

Vi setter også i gang med nedbetalingsløsninger og bidrar til at Utlåner får sin månedsbetaling når han han skal, uten at betalingene stopper opp. Det er viktig for Utlåner.

Vi får betaling som en prosent av midler som overføres fra kunden til Utlåner. I dag er det 9 % som gjelder.

Det er viktig å presisere at vår % vise betaling faktureres eller avregnes Utlåner. Det vil si at kunden blir godskrevet hele beløpet.

Dette er også et viktig tema som vi vil følge opp.