Vi er fullmektig for kunden – all kontakt går til oss

Det er mange som reagerer på alle purringer, telefoner, brev SMS, påminnelser, varsler om rettslig pågang, konkurs eller andre slike virkemidler. Noen opplever slik pågang så belastende at de blir syke.

For å stoppe dette tar vi et nytt grep. Vi er fullmektig for kunden og all kontakt skal gå til oss. Vi har jo alle opplysninger om en sak, slik at disse purringene og slik pågang er helt unyttige, helt meningsløse. Bortkastet energi, tid og penger. Purringene og alt som følger med pågangen koster tid og penger, som til slutt lesses over på kunden. Derfor står det spesifisert i fullmakten at all kontakt skal gå til oss.

Det skal i prinsippet stoppe alle purringer og slik pågang direkte til kunden.

Spennende med tilbakemeldinger som forhåpentlig viser at alle kreditorene er lojale og følger opp dette 100%.

Dette er også et viktig tema vi vil følge opp jevnlig.