Vi er fullmektig for kunden – all kontakt går til oss

Det er mange som reagerer på alle purringer, telefoner, brev SMS, påminnelser, varsler om rettslig pågang, konkurs eller andre slike virkemidler. Noen opplever slik pågang så belastende at de blir syke.

For å stoppe dette tar vi et nytt grep. Vi er fullmektig for kunden og all kontakt skal gå til oss. Vi har jo registrert saken med alle opplysninger, slik at disse purringene og slik pågang er bortkastet energi og tid. Purringene og alt som følger med pågangen koster tid og penger, som til slutt lesses over på kunden. Det er en innsparing for utlåner når vi har fullmektigrollen, og all kontakt går til oss.

Vi skal ikke undervurdere helseeffekten av at kunden slipper disse belastningene. Med stadige purringer og pågang er det dessverre noen som blir syke, andre har også blitt uføretrygdet. 

Hadde man i slike tilfeller ikke brukt renter, hadde mye av problemene blitt redusert eller borte.