Vi er en hjelper for kunden og Utlåner

Vi er ikke et inkassoselskap, men en hjelper for både kunden og Utlåner. Vi jobber for at vi sammen med partene finner gode og varige løsninger på gjeldsproblemene.

Jobben vår er også å styre all kontakt med Utlåner og bidra til å sette opp betalingsavtaler og legge opp rutiner som sikrer at Utlåner får sin betaling når han skal. Det ligger mye i benevnelsen mellommann!

Vi avlaster kreditorene slik at de kan bruke tiden på annen måte.

Dette er helt gratis for slutt bruker, men vi må dekke inn noe av trenger driftskostnadene våre. Vår «betaling» er i dag 9% av beløp vi formidler fra kunden til Utlåner.

Dette er samme måten de arbeider på i England også. Der hadde de samme erfaringene vi har nå. Noen vi snakker med forstår hva dette handler om, andre ikke. Det henger nok mye sammen med at dette er helt nytt i Norge og trenger noe tid for å innarbeide det.

Dette temaet dukker nok opp på sidene her titt og ofte!