Vi er en hjelper for kunden og kreditor

Vi er en hjelper –  en mellommann – for både kunden og kreditor. Vi jobber for at vi sammen med partene finner gode og varige løsninger på gjeldsproblemene.

Jobben vår er også å styre all kontakt med kreditorene, oppdatere kravoversikt og bidra til å sette opp betalingavtaler og legge opp rutiner som sikrer at kreditor får sin betaling når han skal.

Vi avlaster kreditorene slik at de kan bruke tiden på annen måte.

Det ligger mye i benevnelsen mellommann!

Dette er helt gratis for kunden som sluttbruker. Vi må dekke inn noe av  driftskostnadene våre. Vår «betaling» er i dag 11% av beløp vi formidler fra kunden til utlåner. Les mer under “Vi innfører Betalingsbidrag”.