Vi bruker ikke renter eller omkostninger​

Om man låner penger skal man selvsagt betale tilbake det man har lånt, og litt ekstra for hjelpen. Det er en avtale mellom partene. Før satte man sin ære i å overholde en slik avtale.  

Etter hvert har det blitt litt mer utvannet, flere klarer ikke å betale gjelden etter avtalen. Da går saken kanskje til inkasso, og renter begynner å løpe.

Om man ikke betaler, kan man oppleve purringer og pågang som gjerne koster penger. Renter og saksomkostninger blir et begrep man må venne seg til. Du kan også bli truet med høyere renter om du ikke betaler.

Å bruke økonomiske sanksjoner mot en som har kommet i dette økonomiske uføret på grunn av for lite penger, synes å bomme totalt på målet. Her trengs det en løsning som gjør at man kan komme videre.

Noen opplever også at uansett hvor mye de klarer å betale ned på gjelden, «spiser» renter og omkostninger opp hele beløpet.
Noen blir aldri gjeldfri.

Det er fullt mulig å drive inkasso uten å bruke renter

Vi forstår at man ikke kan drive næring uten å ha en inntjening som minst dekker driftskostnadene.

I samarbeid med kreditorene fant man ut at tidsforbruk i en sak kunne omregnes til penger. Hvis vi gjør dette arbeidet kunne kreditor betale oss for jobben og kundens gjeld vil samtidig bli mindre.

Resultatet ble det vi kaller “Betalingsbidrag” til daglig “BB”.
I praksis virker det slik at vi får et Betalingsbidrag på 11% av midler som overførers til kreditor. Det er vår betaling for jobben – som også betyr at kundens gjeld blir redusert tilsvarende.

Noen fordeler ved ikke å bruke renter

  • Gjelden betales ned på langt kortere tid
  • Gjelden skal aldri kunne øke
  • Gir forutsigbarhet
  • Reduserer belastningene på kunden

Forskjellen på å betale ned med eller uten renter finner du her.