Vi bruker ikke renter eller omkostninger​

Renter og omkostninger som løper hele tiden blir det fort mye penger av. Penger som kunden må betale på toppen av gjelden han startet med. Disse pengene skulle egentlig brukes til nedbetaling av gjelden, men bidrar i stedet til å øke den.

Når dette har pågått noen tiår, må vi undres på om ingen her hjemme har sett behovet for å droppe rentene, og i stedet finne andre inntektskilder som gjør at kreditor får dekket inn det han skal på annen måte. Kunden får i et slikt tilfelle der man ikke bruker renter, også forbedret sin økonomi og får nedbetalt gjelden fortere. Det er viktig fot kunden, for Utlåner og til slutt også for samfunnet. Det er en stor samfunnsgevinst i å holde folk friske og i jobb.

Dette har de innsett i England. Siden denne nye modellen ble innført i 1993, bruker de ikke renter og omkostninger. Om gjelden er eksempelvis 100 000 er den akkurat den samme selv etter at  kunden kanskje har vært borte i flere måneder. For kunden er det å sjekke bankkontoen etter innbetaling og se at gjelden minker en stor opptur som gir troen på at dette skal han klare. Slike små oppturer er utrolig viktig i denne situasjonen.

Vi jobber for å skaffe tilstrekkelig dokumentasjon som underbygger vår påstand at man kan drive gjeldarbeid uten å belaste kunden med renter og omkostninger.

Viktig tema som vi følger opp regelmessig!