PERSONVERNERKLÆRING FOR UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Behandling av personopplysninger i Foreningen Gjeldsassistanse med org. nr. 925 400 084.

Når du bruker nettsiden vår og støtter vår underskriftskampanje vil Foreningen Gjeldsassistanse med org. nr. 925 400 084 behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Foreningen Gjeldsassistanse med org. nr. 925 400 084 ved daglig leder Georg Rønning. Kontaktinformasjon: admin@gjeldsassistanse.no

 

  1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger, hva slags informasjon samler vi inn, utlevering av personopplysninger til andre:  

Når du oppgir personopplysninger i forbindelse med vår underskriftskampanje, kan vi bruke personopplysningene til markedsføring i ettertid dersom du har valgt å motta våre nyhetsbrev. Vi kan dele dine personopplysninger innad i foreningen og med eksterne parter som myndigheter og politikere. Vi lagrer følgende opplysninger: navn, epostadresse og IP adresse.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.[1]

  1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

  1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på admin@gjeldsassistanse. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss epost.  

  1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

  1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Du vil alltid finne oppdatert informasjon lett tilgjengelig på vår nettside.