Om oss

Foreningen Gjeldsassistanse skal hjelpe person eller familie som sliter med gjeld til å ta tilbake kontrollen over sin egen økonomi og beholde den.

Gjeld har en negativ effekt som rammer familie og venner og kan skape en vanskelig livssituasjon. 

Å ha kontroll over økonomien er viktig for å holde familien sammen, og være friske slik at de kan stå i jobb. Det er viktig både for familien og for samfunnet.

Viktig at dette  ikke en enkel måte å kvitte seg med gjelden, men å en måte å betale ned gjelden i et tempo så man ikke blir ødelagt i prosessen.

Mer om oss

Administrasjon

Georg Rønning, grunnlegger og daglig leder

Vi introduserer en helt ny måte å jobbe med gjeld på.
Vi bruker ikke renter eller omkostninger. Renter og omkostninger gjør tilbakebetaling av gjelden vanskeligere fordi den øker hele tiden. Noen opplever at selv om de jobber ekstra og betaler alt de kan, ser de på kontoutdraget at gjelden har økt, og ikke blitt mindre. Det er fordi renter og omkostninger «spiser opp» innbetalingen. Dette er utrolig demotiverende og bidrar til at noen aldri blir gjeldfri. Derfor er det så viktig at vi har utviklet systemet som ikke bruker renter.

Vi ser eksempler på at gjelden i noen tilfeller blir nedbetalt på halve tiden om man ikke bruker renter.

Vi vet også at stadige purringer i brev, SMS, epost eller telefon kan være så belastende over tid at noen blir syke, noen også uføretrygdet.

Derfor gjør vi noe helt nytt, vi er fullmektig for kunden slik at alle henvendelser skal gå til oss. Når vi  har registrert saken skal det ikke sendes påminnelser eller purringer.  Dette frigjør tid og resurser for kreditor.

Alt vi gjør for kunden er gratis. Men vi må tjene penger slik at vi kan tilby gratis hjelp! Derfor innfører vi noe helt nytt, «betalingsbidrag». Det er er en inntjening som er et alternativ til renteinntekter.

Vi har også et team rundt oss som besitter svært mye erfaring og bred kompetanse.

  • Georg Rønning, grunnlegger og daglig leder. Ble inspirert av tidligere Justisminister Odd Einar Dørum og besøkte stiftelsen første gang i 2006. Har tilpasset og innført det engelske systemet til bruk i Norge. Trolig den personen i Norge som har mest kunnskap og erfaring om systemet og stiftelsen
  • Pensjonistforbundet. Vår hoved-samarbeidspartner og pådriver for å få dette på plass i Norge
  • Svein Eystein Lindberg, Bedriftsutvikler. Medstifter, Sparringpartner og kompetanseutveksling
  • Odd Einar Dørum. Var Justisminister og besøkte stiftelsen i 2005. Ble imponert! Vil gjerne se noe tilsvarende i Norge. En inspirator med svært stor kompetanse
  • Stiftelsen StepChange.org. Utvikler av systemet og driver løpende oppdatering. Vi har samarbeidet med stiftelsen over tid. Hjelper oss med råd og veiledning for at vi skal kunne vedlikeholde og videreutvikle modellen vår.

Siste nytt