Om Løsningen

Foreningen Gjeldsassistanse er et kostnadsfritt bindeledd mellom deg og kreditor. Vi tar oss av alle henvendelser, og fungerer som fullmektig for deg, slik at du kan fokusere på det som er viktig – å betale ned gjelden din fortest mulig.

En løsning for begge parter
Har du lånt penger, må pengene selvsagt betales tilbake. I dag med renter. Vi vet at noen betaler alt de kan men opplever likevel at gjelden bare øker etter hver innbetaling. Det kommer av at rentebelastningen er så stor at all innbetaling blir «spist opp».

Dette vil vi gjøre noe med. Vi har laget et helt nytt system der vi  ikke bruker renter eller omkostninger. Da kan gjelden bli nedbetalt fortere. Erfaringene viser at kreditor ofte får mer innbetalt enn ved tradisjonell inkasso. Kundbehandlingen med en løpende dialog betyr nok mye her.

Dessverre er det sånn at har du først havnet i økonomisk uføre, kan det være vanskelig å komme seg ut igjen. Purringer, telefonsamtaler, brev og påminnelser er krevende og belastende å håndtere. Det er ingen tvil om at gjeld er belastende, og med renter og omkostninger er det vanskelig å se lyset i enden av tunnellen. Noen blir heller aldri gjeldfri på grunn av den høye rentebelastningen. Den svært  negative effekten gjeld har på helse og familiesituasjonen betyr dessverre også mye for betalingsevnen. Har du for mye negativt å tenke på og bekymre deg for, kan du lett bli handlingslammet. Dette vet også kreditorene. Det betyr at godt og positivt samarbeid er så viktig for å finne gode og varige løsninger.

Det er derfor vi er her, som et mellomledd mellom deg og kreditor. Som fullmektig for deg, tar vi av oss alle henvendelser fra kreditor, slik at du i størst mulig grad kan fokusere på å betale ned gjelden din.

Vi jobber for å finne gode og varige løsninger for begge parter, både deg og kreditor. Derfor er dette også en svært gunstig løsning for kreditor, som selvsagt ønsker å få tilbake pengene som er lånt ut fortest mulig. 

Alle dine midler skal gå til å betale ned gjelden. For deg er vi en kostnadsfri samarbeidspartner, som hjelper deg på veien til å bli gjeldfri.

Et kostnadsfritt mellomledd for deg

Hvordan kan i tilby å hjelpe deg uten å ta betalt?

Vi har vanlige driftsomkostninger vi må må få dekket inn.  Vi har ingen økonomisk støtte. men vi har funnet en innovativ løsning sammen med kreditorene!

Selv om mye er automatisert i dag, krever det fortsatt tid og ressurser å følge opp kundene med innbetalinger og avtaler. Det er ikke uvanlig at en kunde kan ha kanskje opp mot 70 krav som behandles individuelt. 

Vi tilbyr derfor kreditor at vi gjør denne jobben mot betaling. I praksis betyr det når kunden har registrert seg og fylt ut et informasjonsskjema som sendes inn, hjelper vi kunden gjennom hele prosessen til det er funnet en løsning.
Vi samordner alle krav, har kontakten med kreditorene og andre som er involvert i saken.  Vi bistår helt frem til det er funnet en løsning.

For alt dette arbeidet betaler kreditor oss 13% av det kunden overfører til kreditor. Det er et bidrag til driftsutgiftene.

Eksempel: Overfører kunden kr. 12 000 til kreditor, får Foreningen Gjeldsassistanse det vi kaller et «Betalingsbidrag» på 13%, kr. 1 560. Det er betalingen for jobben vi har gjort for kreditor. Dette beløpet blir avregnet direkte med kreditor, mens kunden blir godskrevet hele det innbetalte beløpet, kr. 12 000. Kreditor bokfører kr. 1 560 som nedbetaling på kundens gjeld.

Det er på denne måten vi kan dekke driftskostnadene og likevel tilby gjeldshjelp til den som trenger det, uten å ta betalt for det.

Siste nytt