Ofte stilte spørsmål

Når man begynner å jobbe med noe så omfattende som gjeldsproblemer, er det mange spørsmål som dukker opp som man vil finne svar på!

Vi har samlet noen spørsmål som ofte blir stilt. Vi skal forsøke å svare på de vanligste spørsmålene som går igjen.

Finner du ikke svar her, kan det være lurt å søke på nettet.

 

Ansvar – Vi har gode sikkerhetsrutiner i arbeidet. Det er et omfattene lov- og regelverk å forholde seg til.

Skulle det oppstå en situasjon der kunden taper penger på grunn av et feilaktig råd fra oss, vil dette være en forsikringssak.

En ny kunde registrerer seg selv med et enkelt skjema som har noen få spørsmål. Så sender han inn skjemaet. I retur får han en epost med 5 linker til skjema han skriver ut.

  1. Hjelp til å komme i gang. Beholdes av kunden
  2. Fullmakt som kunden undertegner og returnerer i .pdf format. 
  3. Budsjettskjema som kunden undertegner og returnerer
  4. Samarbeidsavtale som undertegnes og returneres 
  5. Oversikt over kravene. Fyll ut hovedstol, renter og omkostninger. 

Fyll ut en linje for hvert krav. Jo mer informasjon du her, jo raskere kan vi komme i gang med jobben