Vil du slippe å betale renter av inkassogjeld?

Vil du slippe å betale renter av inkassogjeld? Får kunden en inkassosak i dag er det vedlagt et krav som sier hva kunden skal betale med tillegg av løpende rente. Saken løper til gjelden er betalt, eller saken stoppes.Noen kunder har en så stor rentebelastning at alle innbetalingene blir «spist opp» av renter og omkostninger. […]

Smidig løsning for personer med gjeldsproblemer

Smidig løsning for personer med gjeldsproblemer Vi innfører et helt nytt system uten renter Får kunden en inkassosak i dag er det vedlagt et krav som sier hva kunden skal betale med tillegg av løpende rente.Noen kunder har en så stor rentebelastning at alle innbetalingene blir «spist opp» av renter og omkostninger. Da kan gjelden […]

Hvorfor har vi laget et system uten renter

Hvorfor har vi laget et system uten renter Erfaringene over år med dagens system viser at det er bruk av renter, og spesielt renter på inkassogjeld som er hovedproblemet for mange kunder. Et tungt rentepress og løpende renter gjør det vanskelig for mange å betale ned gjelden. Noen blir aldri gjeldfri. Det henger ofte sammen […]

Gjeld handler om mer enn penger

Gjeld handler om mer enn penger Har du kommet i en situasjon der du har skaffet deg gjeld du ikke kan betjene? Selv om det kan synes vanskelig akkurat nå, husk at dette ikke er verdens undergang, det finnes løsninger så du kan komme videre!  Det er det vi vil hjelpe deg med! Det kan […]

Med renter blir noen aldri gjeldfri

Med renter blir noen aldri gjeldfri Renter og omkostninger er en vesentlig grunn til at mange sliter med å få betalt ned gjelden. Noen blir aldri gjeldfri. Når rentebelastningen blir svært stor, kan kunden betale alt han kan, men ser likevel at gjelden øker i stedet for å minke. Uten bruk av renter og omkostninger […]

Viktig å reagere raskt om du får ubehagelige meldinger

Viktig å reagere raskt om du får ubehagelige meldinger Ting skjer ofte plutselig, og gjerne når du minst venter det.   Ofte er penger med i bildet. Er det ubehagelige brev, telefoner eller noe annet som dukker opp er det lett å bli handlingslammet og ikke gjøre noe.  Det er en menneskelig reaksjon, men det er […]

Skal du snakke med en saksbehandler?

Skal du snakke med en saksbehandler? Før eller siden skal du sikkert ha et møte med saksbehandler. Enten personlig eller på telefon, eller kanskje på nett. Det er helt normalt å grue seg til noe ukjent og «skummelt» ! Derfor er det lurt å jobbe med saken, les brev, e-post og andre dokumenter som hører […]

Vi innfører noe helt nytt – Betalingsbidrag

Vi innfører noe helt nytt – Betalingsbidrag Den vanligste bemerkningen vi hører fra kreditor når vi sier vi ikke bruker renter, er at uten renteinntekter kan man ikke drive.  Slik systemet er i dag, er det selvsagt helt riktig. Dette er noe stifterne i England fant en løsning på.  For kreditor er det en del arbeid […]