Vil du slippe å betale renter av inkassogjeld?

Får kunden en inkassosak i dag er det vedlagt et krav som sier hva kunden skal betale med tillegg av løpende rente. Saken løper til gjelden er betalt, eller saken stoppes.
Noen kunder har en så stor rentebelastning at alle innbetalingene blir «spist opp» av renter og omkostninger. Da kan gjelden øke etter hver innbetaling i stedet for å bli mindre. Noen blir aldri gjeldfrie.

Renter brukes i mange sammenheng, for eksempel til billån, byggelån eller kanskje forbrukslån. Da handler det om at kunden kjøper noe på kreditt som blir kundens eiendom når avtalen er innfridd.
I det tilfellet er det to parter som frivillig setter opp og undertegner avtalen. Begge parter har med andre ord noe å si.

Vi skal presisere at det ikke er renter generelt vi er i mot, men renter av inkassogjeld spesielt

I en inkassosak er det også to parter, kunden og kreditor. Det er også snakk om nedbetaling. Det er vel derfor en avtale pr. definisjon.
Forskjellen er at det er kreditor som setter opp og administrerer avtalen alene. Dersom kunden har behov for å endre noe, for eksempel fordi han av ulike årsaker ikke klarer å betale et avdrag, må han forhandle med kreditor.
Vi har forskjellig bakgrunn. Noen klarer ikke å kontakte kreditorene selv, noen har dårlige erfaringer og noen kan være syke. Uansett er dette en belastende situasjon som det er viktig å løse.

Erfaringsmessig er det diskusjoner rundt renter som ofte skape problemer og konflikter. Vi trenger tydeligvis et annet system som ikke bruker renter.
Vi har jobbet lenge for å bygge opp et slikt system. Systemet vi bruker bygger på en modell som ble utviklet i Storbritannia og satt i drift der i 1993. Det brukes også i andre land. Vi har tilpasset det til norske forhold. Det er testet over tid med norske kunder og er fullt operativt.

Med det nye systemet slipper du å betale renter

Her er de viktigste nyhetene i det nye systemet
• Et lavterskeltilbud som er gratis for sluttbruker – det skal ikke koste noe å få gjeldshjelp
• Det skal ikke brukes renter eller omkostninger
• Gjelden kan ikke øke på grunn av renter
• Vi er fullmektig for kunden – all kontakt skal gå til oss
• Kunden er aktivt med i egen sak – det engasjerer
• Ingen enkel måte å kvitte seg med gjelden – men en måte å betale den i eget tempo
• En ny kunde kommer inn i et system som hjelper han frem til det er funnet en varig løsning

Vi har også forenklet inntak av nye kunder. Kunden registrerer seg på nettet, og får i retur en e-post med linker til 4 dokumenter kunden skriver ut, undertegner og returnerer. Da har vi alt vi trenger for å starte saken.

Kunden er med på å sette opp en betalingsoversikt og nedbetalingsplan. Viktig at kunden er engasjert i egen sak. Det skaper interesse for å ta tilbake kontrollen over egen økonomi.

Derfor aksjonerer vi mot renter av inkassogjeld

Det er mange som forteller om sine erfaringer med renter. Det er mange triste historier. Derfor vi vil fokusere på temaet, og har satt i gang en renteaksjon med en underskriftskampanje for å samle støtte til vårt krav om at ordningen med bruk av renter på inkassogjeld må avvikles. Det må erstattes med dette nye systemet som ikke bruker renter.

Denne løsningen fungerer så godt at vårt mål er få dette systemet som standard for behandling av gjeldssaker.

Flere artikler