Smidig løsning for personer med gjeldsproblemer

Vi innfører et helt nytt system uten renter

Får kunden en inkassosak i dag er det vedlagt et krav som sier hva kunden skal betale med tillegg av løpende rente.
Noen kunder har en så stor rentebelastning at alle innbetalingene blir «spist opp» av renter og omkostninger. Da kan gjelden øke etter hver innbetaling i stedet for å bli mindre. Noen blir aldri gjeldfrie.

Vi ser ofte at årsaken til at kunden ikke kan betale, skyldes plutselig bråstopp i livet slik at han ikke lenger kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Da trenger han hjelp, støtte og gode løsningsforslag for å komme på rett vei igjen. Å «straffe» kunden med renter fordi han ikke har penger nok til å betale for seg, virker helt mot sin hensikt. Det kan også oppfattes som uetisk.
Kreditor bør heller bidra til å finne gode og varige løsninger på kundens gjeldsproblemer.

Vi trenger et system som ikke bruker renter eller omkostninger. Det viktigste er kanskje at det er en løsningorientert, løpende kundebehandling med en dialog som bygger på respekt og verdighet, og ikke minst godt samarbeid mellom partene. Slik finner man de gode og varige løsningene!

Vi har allerede et fullt operativt system uten renter i Norge

Tidlig på 90 tallet hadde man i Storbritannia de samme erfaringer med bruk av renter som vi har. Derfor utviklet man sammen med kreditorene et helt nytt system der man ikke bruker renter. Systemet ble satt i drift i 1993 og fungerer glimrende. Det feirer snart 30 års jubileum. Det brukes også i andre land. Vi har godt samarbeid med utviklerne og har tilpasset systemet til norske forhold.
Den viktige kundebehandlingen er også på plass.

I dagens system er renteinntekten en vesentlig del av kreditors driftsinntekter. Uten denne inntekten kan man ikke drive, hevdes det fra bransjehold.
At vi har et system uten renter som er fullt operativt og brukes  i andre land, bekrefter vel at denne påstanden ikke er helt riktig. Det er bare spørsmål om tilpasninger, og ikke minst vilje, både politisk og bransjemessig, til å tenke nytt og teste nye løsninger.

Dette var også en kjent problemstilling under utviklingen av systemet. Sammen med kreditorene fant man en god løsning. De utviklet et alternativ til de tradisjonelle renteinntektene som fungerer glimrende. Vi kaller det «Betalingsbidrag».

Det er derfor ingen hindringer i veien for å ta dette systemet i bruk nå, og bruke det som en standard for gjeldsarbeid i Norge.

Nyheter i systemet som ikke bruker renter

  • Et lavterskeltilbud som er gratis for sluttbruker – det skal ikke koste noe å få gjeldshjelp
  • Det skal ikke brukes renter eller omkostninger
  • Gjelden kan ikke øke på grunn av renter
  • Vi er fullmektig for kunden – all kontakt skal gå til oss
  • Kunden er aktivt med i egen sak – det engasjerer
  • Ingen enkel måte å kvitte seg med gjelden – men en måte å betale den i eget tempo
  • En ny kunde kommer inn i et system som hjelper han frem til det er funnet en varig løsning

Dette er en rask gjennomgang av systemet.

Systemet mer i detalj

På siden «Mer om elementene» er hvert element beskrevet mer detaljert med eksempler der det er nødvendig.

Ta kontakt om noe er uklart eller om det er noe du vil vite mer om.

Flere artikler