Hvorfor har vi laget et system uten renter

Erfaringene over år med dagens system viser at det er bruk av renter, og spesielt renter på inkassogjeld som er hovedproblemet for mange kunder. Et tungt rentepress og løpende renter gjør det vanskelig for mange å betale ned gjelden. Noen blir aldri gjeldfri. Det henger ofte sammen med at noen opplever at alle innbetalingene blir spist opp av renter. Da kan gjelden øke etter hver innbetaling i stedet for å minke.

Erfaringene fra Storbritannia var akkurat de samme som vi har hatt. De så behovet for en ny måte å løse gjeldsproblemer på. Tidlig på 90 tallet begynte de å utvikle et nytt system der det ikke skulle brukes renter. Da kan ikke gjelden øke og kunden kan betale ned gjelden fortere. Da får kreditorene også inn sitt tilgodehavende fortere. Systemet ble innført i Storbritannia i 1993. Det brukes nå i flere land. Vi har tilpasset systemet til norske forhold. Systemet er testet over år i Norge, og er i full drift.

Utfordringen var at når renteinntekten forsvinner, må man finne en annen form for inntjening. Det gjorde utviklerne og innførte alternativet «betalingsbidrag» som fungerer glimrende.
Til tross for at man fra bransjehold mente at uten renter kunne dette ikke fungere i Norge, har vi satt opp systemet som nå er i full drift hos oss.

Vi har løsningen, men mangler foreløpig midler til oppstart.

Flere artikler