Vi innfører noe helt nytt – Betalingsbidrag

Den vanligste bemerkningen vi hører fra kreditor når vi sier vi ikke bruker renter, er at uten renteinntekter kan man ikke drive. 

Slik systemet er i dag, er det selvsagt helt riktig. 
Dette er noe stifterne i England fant en løsning på. 

For kreditor er det en del arbeid forbundet med en ny kunde. Noen kunder kan ha opp mot kanskje 50 krav. Kunden skal registreres og følges opp, det skal innhentes oppdatert gjeldsinformasjon, det skal settes opp budsjett, kravoversikt og en betalingsplan. Det skal også eventuelt settes opp forslag til en utenrettslig gjeldsordning. Og alt skal følges opp!

Selv om mye er automatisert vil det alltid være noe som gjøres manuelt.

I samarbeid med kreditorene fant man ut at tidsforbruk i en sak kunne omregnes til penger. Hvis vi gjør jobben kunne kreditor betale oss for det! 

Resultatet ble det vi kaller «Betalingsbidrag».
I praksis virker det slik at vi får et Betalingsbidrag på 13% av midler som fra kunden overførers til kreditor. Det  betyr at kundens gjeld blir redusert tilsvarende.

  • Vi er fullmektig for kunden – alle henvendelser går til oss
  • Kreditor skal ikke sende påminnelser, purring eller annen pågang. Vi har registrert saken og skal bare ha beskjed når det er endringer.
  • Vi samordner alle krav. Det er kunder som kan ha over 50 kredittkort og forbrukslån. Oppfølging kan være ressurskrevende
  • Vi holder kontakten med kreditorene
  • Vi justerer avtalene ved behov
  • Vi har løpende kontakt med kunden
  • Bistår kunden med å sette opp og vedlikeholde budsjettet

 

Dette er en god avtale for partene. For kreditor frigjøres tid og ressurser, for kunden betyr det at gjelden blir redusert

Eksempel:

Vi har overført kr. 12 000 til kreditor på vegne av kunden.
Vår betaling er et «betalingsbidrag» på 13%, kr 1 560, som vi avregner med  kreditor.

Det betyr i praksis at vi gjør hele jobben, og kreditor betaler med et «betalingsbidrag» .

Det er viktig å merke seg at kunden får godskrevet hele beløpet, kr. 12 000.

Flere artikler