Skal du snakke med en saksbehandler?

Før eller siden skal du sikkert ha et møte med saksbehandler. Enten personlig eller på telefon, eller kanskje på nett.

Det er helt normalt å grue seg til noe ukjent og «skummelt» !

Derfor er det lurt å jobbe med saken, les brev, e-post og andre dokumenter som hører til saken. Det er nettopp med slike forberedelser du kan bli trygg på at møtet går bra!

Det er viktig at du har et godt forhold til saksbehandler både i dag og videre fremover.

Husk hele tiden på at dette er en som både skal og vil hjelpe deg!

Noen gode råd for å skape en god relasjon

Når du snakker med en saksbehandler kan det være lurt å behandle vedkommende som du gjerne ville at vedkommende behandler deg. Det vil trolig være med respekt og forståelse.

Det samme gjelder også om du har en telefonsamtale med saksbehandler.

Vær rolig og saklig, hold deg til saken og unngå avbrytelser og utenomsnakk. Ikke bli personlig eller innta en angreps- eller forsvarsposisjon. Husk at duvil at saksbehandleren skal hjelpe deg!

Skal du møte saksbehandler personlig, kan det kanskje føles ubehagelig i forkant. Tenk på at den du møter kan vise seg å være «den gode hjelper» du har lett etter. Men da må du huske å oppføre deg!

Du har full rett til å ha med deg en fullmektig i møtet. Det kan være en venn eller et familiemedlem som er med deg som en støttespiller, som ikke behøver å si så mye, men bare være der for deg. Det kan også være lurt om en av dere ber om et kort referat fra møtet.

Ofte klager saksbehandler på stor arbeidsmengde slik at man ikke har tid til å skrive et referat. Be likevel om at du får et referat og ikke gi deg på det. Da slipper du all diskusjon i etterkant om hva som ble sagt og hva som ikke ble sagt.

Forberedelse til møtet er viktig. Det vil ofte være spørsmål om dokumentasjon i et slikt møte. Om det ikke er helt klart hva du skal ta med, kan du kontakte kontoret eller saksbehandler og spørre om hva de vil du skal ta med.

Er det noe du ikke er sikker på, be om å få det forklart nærmere slik at det ikke er noen tvil om dokumentasjonen du trenger.

Det er lurt å kopiere alle dokumentene og levere fra seg kopiene. Legg dem i datorekkefølge om ikke noe annet er sagt. Les gjennom alle dokumenter så du er sikker på hva de inneholder, merk gjerne av tekst som er viktig for deg å få presentert, eller som du venter vil vi et tema i møtet.

Å lage en stikkordsliste over det du vil spørre om og det du vil fortelle er alltid fornuftig.

Dersom du ikke vet om det er andre som skal være med i møtet fra den andre siden, er det lurt å spørre. Når du vet hvem du møter kan du forberede deg på det. Da kan du også vurdere om du føler du vil møte alene, eller om du vil be noen bli med deg.

Flere artikler