Med renter blir noen aldri gjeldfri

Renter og omkostninger er en vesentlig grunn til at mange sliter med å få betalt ned gjelden. Noen blir aldri gjeldfri.

Når rentebelastningen blir svært stor, kan kunden betale alt han kan, men ser likevel at gjelden øker i stedet for å minke.

Uten bruk av renter og omkostninger kan nedbetalingstiden reduseres vesentlig.

Forskjellen ser du i tabellene nedenfor.

Her ser du forskjellen på nedbetaling med og uten renter

Renter og omkostninger snakkes det mye om. Det er en vesentlig årsak til at mange kan slite i årevis for å betale ned gjelden. Noen klarer det aldri, selv om de betaler alt de kan.

Det er en selvfølge at man skal betale tilbake penger man har lånt. Vi er ikke uenige i det. Det vi er uenige om, er måten man skal betale tilbake på.

Når man har en nedbetalingsavtale må det være en avtale det er mulig å gjennomføre slik at man blir gjeldfri. Slik det er i dag, vet vi at det er mange som opplever at renter og omkostninger «spiser opp» innbetalingene slik at gjelden ikke går nedover etter en innbetaling, men tvert imot øker. Det er utrolig demotiverende.

Det er dette vi vil gjøre noe med. Det er helt nytt at vi ikke bruker renter eller omkostninger. Da kan du betale gjelden mye fortere!

Et eksempel som viser forskjellen med og uten renter

En kunde som har en gjeld på kr. 500 000, har en rentesats på 14 % og betaler kr. 7 500 hver måned, har han betalt kr. 472 488 i renter. 

Bruker vi de samme tallene, men med 0% rente vil kunden bli gjeldfri på 6 år. Totalgjelden er forsatt bare kr. 500 000. 
Det er en dramatisk forskjell for alle som har hatt en avtale der det brukes renter.
Vi skal vise et det er fullt mulig å drive inkasso uten renter.

Flere artikler