Mange sliter med gjeld og leter etter en løsning.

Det har vi også gjort…

Vi fant heldigvis en løsning. Den kom fra England i 1993. Den er gjennomprøvd i nærmere 20 år i flere land, så vi vet at den fungerer.

Denne løsningen er klar for Norge, og vi vil starte opp ganske snart.

Våre verdier...

Som sosial entreprenør  bidrar vi til å løse det økende samfunnsproblemet som forbruksgjeld har blitt, uten at det koster samfunnet noe.

Gjeld handler om mer enn penger

  • Ha en jobb å gå til
  • Holde familien sammen
  • Holde seg friske og ha god helse
  • En normal sosial inkludering
  • En trygg og forutsigbar hverdag
  • Ha en trygg økonomi

Vi har som mange andre lett etter nye måter å håndtere gjeldsproblemer på.  Det er viktig siden problemene øker så raskt og så mye.

Endelig fant vi det vi lette etter, et komplett system som ble innført til England i 1993. Det er særdeles kundevennlig og effektivt og vi er der for kunden hele veien. Kunden trenger ofte en hånd å holde i når han skal navigere i ukjent farvann. Hos oss gjelder ikke det bare det faglige, men også det mellommenneskelige. Det er veldig viktig, og det får han med denne måten vi jobber på.

Vi følger med og følger opp kunden tett fra han blir kunde, gjennom hele prosessen til det foreligger en avtale eller en løsning. Kunden gjør mye selv, hjelp til selvhjelp er en viktig del av arbeidet. At kunden selv er aktivt med i prosessen gir også en veldig god læring, og er en god forsikring for at kunden etter hvert kan klare å ta tilbake kontrollen over egen økonomi og beholde den.

Hva er samvirkeforetaket Gjeldsassistanse SA?

Foretaket skal hjelpe personer som av ulike årsaker har opparbeidet gjeld de ikke kan betjene. De opplever bråstopp i livet og kommer ikke videre på egen hånd. Gjeldsassistanse SA er ikke et inkassobyrå, men en hjelper for medlemmet og dennes kreditorer slik at man i fellesskap samarbeider for å finne gode og varige løsninger på medlemmets gjeldsproblem. I dette ligger at det skapes en verdi både for medlemmet og for samfunnet, både underveis og ikke minst når medlemmet igjen tar tilbake kontrollen over egen økonomi og kan bidra i stedet for å bli en belastning.

 

En forutsigbar økonomi har en betydelig positiv påvirkning både på familie- og jobbsituasjon og generell inkludering og ikke minst trivsel. Det ligger gevinster for medlemmet og samfunnet i hvert av disse skrittene. Det koster også mye penger å holde folk syke. Derfor trenger vi supplerende lavterskeltilbud til dagens ordninger.

Vi er et samvirkeforetak som skal forebygge og løse gjeldsproblemer

Samvirkemodellen er basert på medlemskap og gjensidige ytelser. Når vi tar inn en ny kunde som sliter med gjeld er han automatisk et medlem med rettigheter og plikter. Medlemskap er gratis og frivillig, men gjelder minst frem til samarbeidet avsluttes.
Som en del av samvirketanken skal det være en part som får en ytelse, og en som gir en ytelse. Det kan være en materiell eller immateriell ytelse.

l dette tilfellet er ytelsen at kunden får hjelp til å løse sine gjeldsproblemer. 

Ytelsen kunden gir tilbake skjer ved at det gjennom den nye kreditorfinansieringen utløses et bidrag som er vår betaling for jobben vi gjør.

Dette er eksempel på en ytelse og en motytelse i tråd med samvirketanken.

Det betyr i praksis at vår rolle er som mellommann som skal hjelpe partene til å få et best mulig gjensidig utbytte av samarbeidet

Nye tider krever nye måter å løse de økende gjeldsproblemene

Erfaringsmessig vet vi at det har skjedd svært lite i måten gjeld har blitt krevd inn på i en rekke tiår. På den tiden var «pisk og tukt» noen av midlene som ble brukt. Vi mener det er trekk fra denne tiden som henger igjen slik at stadige purringer og annen pågang er en pågående og belastende prosess som kan gjøre folk syke. Når vi ser hvor mange som opplever betydelige belastninger, sykdom og noen som til og med blir uføretrygdet i prosessen, er det tydelige signaler om at det er tid for endringer. Tid for å finne nye metoder som skaper løsninger, samarbeid og samhold. 

Det er et mål for Gjeldsassistanse SA å sette fokus på dette og starte en samfunnsdebatt der vi ønsker å se holdningsendringer og mer humane måter å kreve inn gjeld på uten å bruke renter og omkostninger.  Det er fullt mulig ser vi av erfaringene fra England. 

 Det er mer spørsmål om vilje og tilpasninger. Dette systemet er svært aktuelt for Norge fordi vi ser forbrukslån og kredittkortbruk, med etterfølgende inkassosaker, er økende. Mange vil trolig oppleve at de kommer i en situasjon der de ikke lenger kan møte sine forpliktelser. Det ser også ut til at det blir stadig flere yngre som kommer i slike problemer. Både for samfunnet, personen, og familien deres er det viktig at en person kan betale tilbake gjelden uten å bli ødelagt i prosessen.

Derfor vil innføringen av et system som ikke bruker renter eller omkostninger, og som har en personlig og løpende kundekontakt være en god hjelp. Kunden kan betale ned gjelden fortere. Det er gunstig for kunden, for kreditorene og ikke minst for samfunnet. Det er et slikt system vi innfører til Norge nå.

En helt ny måte å arbeide med gjeldsproblemer

Vi innfører et helt nytt system for gjeldsarbeid. Dette er en engelsk modell vi har testet og tilpasset norske forhold.  Vi har også testet over år med kunder her hjemme.

I praksis fungerer dette systemet også etter samvirkemodellen. Når vi formidler et beløp til Utlåner for medlemmet, beregner vi en prosent for den jobben og oppfølgingen vi gjør for Utlåner. Det er en viktig del av år inntjening. Og en viktig del av effektivisering og innsparing hos kreditorene. Kunden får redusert gjelden etter hvert, og det er en viktig del av medlemmets rehabilitering. Det blir også slik at vår samhandling med kreditor genererer midler til foretaket, som igjen går rett til driften. Dette fungerer godt etter samvirkemodellen, vi gir en ytelse, og vi mottar en gjenytelse.

Det kan også bli samhandling med medlemmene på annen måte. Vi vet at hvert eneste menneske har noe de er gode på. Vi har ting vi skulle ha gjort som vi ikke er flinke på eller ikke har tid til. Ser for meg at vi kan ha en slags «se-hva-jeg-kan» rubrikker på nettsiden der vi kunne skrive hva vi trenger hjelp til, eller hva man kan gi hjelp til, det være seg web, Excel eller sosiale medier. Medlemmene responderer om de kan bidra. Kanskje en slags oppslagstavle der medlemmene kan fortelle hva de er gode på?  Da kan medlemmet bidra, og kanskje legge inn noen timer for å hjelpe oss akkurat med det. Ser også for meg at er en person engasjert i dette vi vi finne ut hva han liker og er god på, og begynne en slags «lærlinge-tjeneste». I England er en god del av nye medarbeidere rekruttert på denne måten. Hvorfor ikke i Norge også?

Likepersonsarbeid og frivillighet er viktige elementer i vårt arbeid.