Nytt – Vi bruker ikke rente

 • Vi er fullmektig for deg så alle henvendelser går til oss
 • Du slipper purringer og påkrav, alt går til oss
 • Vi utarbeider et løsningsforslag

Gjeld handler om mer enn penger

 • Ha en jobb å gå til
 • Holde familien sammen
 • Holde seg friske og ha god helse
 • En normal sosial inkludering
 • En trygg og forutsigbar hverdag
 • Ha en trygg og forutsigbar økonomi

Har du kommet i en situasjon der du har skaffet deg gjeld du ikke kan betjene?

Det er lett å bli litt handlingslammet og fokusere på problemet og glemme å se etter løsningen, en vei ute av det.

Selv om det kan synes vanskelig akkurat nå, husk at dette ikke er verdens undergang, det finnes løsninger så du kan komme videre.

Det er det vi vil hjelpe deg med!

Det er fortsatt stigma knyttet til å slite med gjeld. Mange holder det for seg selv, dette er ikke noe noen skal vite om. Vi har opplevd at en som sliter alene, ikke engang har fortalt ektefelle om problemet. Det er en stor ekstra belastning.

Vi er alle forskjellige, men har du en du stoler på kan du kanskje ta opp problemet. Vi får tilbakemeldinger om at den som har slitt lenge med dette alene føler det som om en diger «ryggsekk» faller av når han først snakker med en fortrolig om problemet. Da har du en «sparringpartner» du kan diskutere med og som kan motivere deg. Det er viktig å bruke tid på andre ting også, så du får fokus vekk fra problemet innimellom.

Som en tommelfingerregel kan du si at det er veldig viktig å gjøre situasjonen mest mulig «normal» og fortsette å gjøre ting du vanligvis pleier å gjøre. Også viktig å prioritere å bruke tid på det du kan gjøre noe med, og legge vekk det du ikke kan får gjort noe med.

Når det gjelder skole, jobb og jobbsøking det en stor gevinst i at du kan vise hvem du er i vanlig, når du ikke har gravd deg ned i problemet og kanskje mer eller mindre gitt opp.
Førsteinntrykket er viktig!

Og for all del, be om hjelp!  Det er lettere å reparere enn å bygge helt nytt!

En innvendig vi hører stadig er at uten renter har man ingen inntekter man kan bruke til å dekke driftsutgifter.

Dette er noe stifterne i England fant en løsning på allerede i 1993. Vi kaller det kreditorfinansiering.

De snudde dette litt på hodet og gjorde det til en ren forretningstransaksjon der kunden var selger og kreditor kjøper.

Tanken var at det er knyttet tid og ressurser for kreditor fra han får en ny kunde til man har kommet så langt at en nedbetalingsavtale er på plass.

Da laget man en «pakkeløsning» der vi gjør denne praktiske jobben for kreditor mot en betaling på 11% av penger vi formidler fra kunden til kreditor.

Det er bidraget til å dekke driftskostnadene våre. Vi kaller dette bidraget betalingsbidrag – BB som går i sin helhet til å dekke driftskostnader. Vi fakturerer kreditor direkte for beløpet slik at totalbeløpet blir godskrevet kunden.

Kreditorene har ofte to naturlige og grunnleggende spørsmål om systemet

 • Hvorfor skal jeg velge denne løsningen?
 • Hvordan forholder jeg meg til bortfall av renter?

Hvorfor?

 • Uten renter kan nedbetalingstiden reduseres, til og med halveres
 • Uten stadige purringer og pågang blir det roligere for kunden
 • Kunden betaler normalt ned over 8 år – kreditor får mer innbetalt av gjelden
 • Engelske kreditorer vi har snakket som bruker systemet med mener det er god investering å bruke det og betale BB. De får frigjort tid og ressurser.

Hvordan?

 • Inntjeningen kommer gjennom innsparing og effektivisering
 • Eksempelvis er det betydelige innsparinger ved å kutte ut all bruk av purringer, utsending av brev og annen pågang
 • Kreditorfinansiering er plattformen for inntjeningen

Eksempel:
Vi har overført kr. 26 000 til kreditor på vegne av kunden.
Vår betaling er 11% BB. kr 2 860, som vi fakturerer kreditor.

Det betyr i praksis at kreditor har redusert kravet med kr. 2 860 mot at kunden gjør en del jobb for han for å få på plass og følge opp en nedbetalingsavtale. En klar vinn-vinn situasjon!

Dette er  noen innsparinger som ligger i avtalen mellom kunden og kreditor:

 • Kreditor skal ikke sende påminnelser, purring eller annen pågang. Vi har registrert saken og skal bare ha beskjed når det er endringer. Dette er nedfelt i fullmakten.
 • Vi samordner alle krav. Det er kunder som kan ha over 50 kredittkort og forbrukslån. Oppfølging kan være ressurskrevende
 • Vi holder kontakten med kreditorene
 • Vi justerer avtalene ved behov
 • Vi har løpende kontakt med kunden
 • Bistår kunden med å sette opp og vedlikeholde budsjettet

Dette er en god avtale for partene. For kreditor frigjøres tid og ressurser, for kunden betyr det at gjelden blir redusert.